16.11.2021
Izvještaj sa dvadeset šeste skupštine dioničara "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Dana 11.11.2021. godine, prisustvovao sam 26. Skupštini dioničara "Borac" Export-Import d.d.Travnik. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.             

           

Naziv emitenta: "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 11.11.2021. godine u 11,00

Mjesto održavanja: Prostorije društva, Upravna zgrada

Prisutnost Skupštini (kvorum): 140.227 dionica s pravom glasa ili 95% od ukupnog broja dionica

 

Dnevni red Skupštine

 

1.tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela Skupštine       

Jednoglasno za predsjednika 26. skupštine izabran je Ibrahim Mehinović,a za ovjerivače zapisnika Damir Dinarević i Besim Čorhodžić.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu uključujući:                                 

- Finansijski izvještaj o poslovanju “Borac” Export Import za 2020.g. ,     

- Izvještaj vanjskog revizora ,                                                                             

- Izvještaj Nadzornog odbora o radu za 2020.g.  

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu uključujući:                                                                      

- Finansijski izvještaj o poslovanju “Borac” Export Import za 2020.g.                                                                                  

- Izvještaj vanjskog revizora ,                                                                             

- Izvještaj Nadzornog odbora o radu za 2020.g. usvojena je sa 100% prisutnih glasova

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o pokriću gubitka;      

Odluka o pokriću gubitka usvojena je sa 91% prisutnih glasova i 9% protiv;

 

4.Donošenje Odluke o smjeni Nadzornog odbora,          

Usvojena je Odluka o razriješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno zbog isteka mandata

 

5.Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,  

Usvojena Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora pojedinačno u sastavu: Burak Denis,Čorhodžić Besim,Blaž Josip, Blaškan Marin i Nakić Josipa

 

6.Donošenje Odluke o smjeni Odbora za reviziju,           

Usvojena je Odluka o razriješenju članova Odbora za reviziju pojedinačno zbog isteka mandata.

 

7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju,  

Usvojena Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju pojedinačno u sastavu: Mirnes Mrkonjić,Ivan Bilać i Alma Mušimbegović.

 

8. Utvrđivanje osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora,     

Osnovni elemenati za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora usvojeni su sa 100% prisutnih glasova,

9. Utvrđivanje osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Odbora za reviziju,      

Osnovni elemenati za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Odbora za reviziju usvojeni su sa 100% prisutnih glasova.,

           

Obrazloženje glasanja : Po svim tačkama (1.-9.) glasao sam za. 

           

Punomoćnik:    

mr Ibrahim Mehinović    


Javni poziv za upis i uplatu udjela OIF Triglav Obveznički

Na osnovu člana 102. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08, 25/17), člana 36. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12, 103/14, 86/15) i Odluke o emisiji putem javne ponude udjela Triglav Obveznički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (prečišćeni tekst) broj: 344-1/21 od 15.11.2021. godine, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Javni poziv za upis i uplatu udjela OIF Triglav Globalni dionički

Na osnovu člana 102. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08, 25/17), člana 36. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12, 103/14, 86/15) i Odluke o emisiji putem javne ponude udjela Triglav Globalni dionički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (prečišćeni tekst) broj: 343-1/21 od 15.11.2021. godine, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Odluka o emisiji udjela OIF Triglav Obveznički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Odluka o emisiji udjela OIF Triglav Globalni dionički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj sa 5. vanredne Skupštine dioničara Sarajevo gas a.d. I.Sarajevo

Dana 15.11.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Sarajevo gas" a.d. I.Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET