17.11.2021
Izvještaj sa 5. vanredne Skupštine dioničara Sarajevo gas a.d. I.Sarajevo

Dana 15.11.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Sarajevo gas" a.d. I.Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.        

           

Naziv emitenta: Sarajevo gas a.d. I.Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 15.11.2021. godine u 12,00 sati

Mjesto održavanja: U prostorijama društva u Lukavici ul. Nikole Tesle b.b.

Prisutnost Skupštini (kvorum): 15.397.357 ili 93,89% dioničara

 

Dnevni red Skupštine

           

1.tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine     

Jednoglasnom odlukom svih prisutnih dioničara za Predsjednika skupštine je izabran Boris Srdić.                                    

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima.

 

2.tačka dnevnog reda - Imenovanje radnih tijela Skupštine         

Jednoglasnom odlukom svih prisutnih dioničara za Zapisničara je izabrana Tanja Čorlija, za ovjerivače Zapisnika Boris Miškić i Goran Klincov.                                                                              

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima.

 

3.tačka dnevnog reda -Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma

Jednoglasnom odlukom svih prisutnih dioničara usvojen je Izvještaj komisije za glasanje i utvrđeno je prisustvo 15.397.357 ili 93,89% dionica sa pravom glasa.        

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima.  

         

4.tačka dnevnog reda - Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXI (tridesetprve) redovne Skupštine akcionara održane 31.05.2021. godine.     

Jednoglasnom odlukom svih prisutnih dioničara usvojen je zapisnik sa XXXI (tridesetprve) redovne Skupštine akcionara održane 31.05.2021. godine.                                             

Obrazloženje glasanja: Nije bilo primjedbi.  

      

5.tačka dnevnog reda - Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora zbog isteka mandata           

Jednoglasnom odlukom svih prisutnih dioničara razrješeni su članovi Upravnog odbora Klincov Goran, Srdić Boris, Stojanović Stevica, Kokić Jelena i Veselinović Jovan.

Obrazloženje glasanja: Istek mandata.

 

6.tačka dnevnog reda - Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora         U Upravni odbor su izabrani:                                                          

Jelena Mrkobrada 17.782.544 glasova,                                          

Sonja Tovilović 15.506.139 glasova,                                            

Stefan Mitrović 15.143.254 glasova,                                              

Jelena Kokić 14.277.424 glasova i                             

Dragana Kalabić 14.277.424 glasova.                                  

Obrazloženje glasanja: Pet prijavljenih kandidata.

 

7.tačka dnevnog reda - Razmatranje i davanje saglasnosti na Ugovor o regulisanju prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora.        

Jednoglasnom odlukom svih prisutnih dioničara Skupština je dala saglasnost na Ugovor o regulisanju prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora.                               

Obrazloženje glasanja: Uslovi kao u prethodnim ugovorima.

 

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje, po svim tačkama dnevnog reda sam glasao ZA. Pod tačkom 6 glasao sam za sve ponuđene kandidate.      

           

Punomoćnik:    

Edin Jahjefendić 

 

Javni poziv za upis i uplatu udjela OIF Triglav Obveznički

Na osnovu člana 102. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08, 25/17), člana 36. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12, 103/14, 86/15) i Odluke o emisiji putem javne ponude udjela Triglav Obveznički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (prečišćeni tekst) broj: 344-1/21 od 15.11.2021. godine, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Javni poziv za upis i uplatu udjela OIF Triglav Globalni dionički

Na osnovu člana 102. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08, 25/17), člana 36. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12, 103/14, 86/15) i Odluke o emisiji putem javne ponude udjela Triglav Globalni dionički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (prečišćeni tekst) broj: 343-1/21 od 15.11.2021. godine, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Odluka o emisiji udjela OIF Triglav Obveznički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Odluka o emisiji udjela OIF Triglav Globalni dionički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj sa 5. vanredne Skupštine dioničara Sarajevo gas a.d. I.Sarajevo

Dana 15.11.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Sarajevo gas" a.d. I.Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET