26.11.2021
Javni poziv za upis i uplatu udjela OIF Triglav Globalni dionički

Na osnovu člana 102. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08, 25/17), člana 36. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12, 103/14, 86/15) i Odluke o emisiji putem javne ponude udjela Triglav Globalni dionički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (prečišćeni tekst) broj: 343-1/21 od 15.11.2021. godine, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje

 
 

TRIGLAV GLOBALNI DIONIČKI OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA

  
 

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH je dana 11.11.2021. godine donijela Rješenje broj: 05/3-19-143/20 kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) odobrava emisija putem javne ponude udjela Triglav Globalni dionički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond).

 

Prospekt i Statut dati u nastavku predstavljaju javnu ponudu investitorima za kupovinu udjela Fonda. 

 

Društvo upućuje poziv svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu udjela Fonda pod uslovima utvrđenim Prospektom Fonda. Prije ulaganja u investicijske fondove potencijalnim investitorima se preporučuje da sagledaju svoju cjelokupnu imovinu, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima, ličnu sklonost preuzimanju rizika karakterističnu za određenu vrstu ulaganja, planirani rok ulaganja i očekivanja u pogledu potencijalnih prinosa.

 

Kupovina udjela Fonda obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun Triglav Globalni dionički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom kod banke depozitara UniCredit Bank d.d. broj: 3386902249682121uz dostavljanje uredno popunjenog Zahtjeva za kupovinu udjela čime investitor ulaz u ugovorni odnos s Društvom koje se obavezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedničke imovine u skladu sa uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Nerezidenti (strana fizička i pravna lica) uplate mogu vršiti na račun Triglav Globalni dionički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom kod UniCredit Bank d.d., SWIFT UNCRBA22, IBAN BA39 3386 9022 4968 2121. Zahtjev za kupovinu udjela je dostupan u sjedištu Društva, ul. Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo i na internet stranici Društva www.prof-in.ba.

 

Javna ponuda za prodaju udjela OIF Triglav Globalni dionički počinje 10.12.2021. godine i traje do 08.01.2022. godine. 

Statut OIF Triglav Globalni dionički

Prospekt OIF Triglav Globalni dionički

 

Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF obveznički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF dionički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za decembar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2021: 40.937.951,79 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 71. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

 Dana 30.12.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa 11. vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 30.12.2021.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET