16.12.2021
Bitan događaj - Započeta emisija udjela OIF Triglav obveznički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje

Izvještaj događaju koji bitno utična finansijsko poslovanje

OPĆI PODACI O EMITENTU

 

Puna i skraćena firma

Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

OIF Triglav Obveznički

Adresa sjedišta

Mehmed paše Sokolovića 15 Sarajevo

Broj telefona i telefaks

00387 33 27 72 70 i fax 26 33 02

E-mail i web stranica

prof-in@prof-in.ba  www.prof-in.ba 

PODACI O DOGAĐAJU

 

Navesti događaj

Započeta emisija udjela

Datum nastanka događaja

10.12.2021. godine

Kratak opis i razlozi događaja

Dana 10.12.2021. godine počela je javna ponuda udjela Triglav Obveznički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom. Javni poziv za upis i uplatu udjela Triglav Obveznički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom objavljen je u dnevnim novinama i na internet stranici berze shodno važećim propisima.

Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi sa događajem:

mr Ibrahim Mehinović, direktor Društva, tel. +387 33 27 72 70

 

 

 

Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF obveznički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF dionički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za decembar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2021: 40.937.951,79 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 71. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

 Dana 30.12.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa 11. vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 30.12.2021.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET