31.12.2021
Izvještaj sa 14. vanredne Skupštine dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka

Dana 23.12.2021.godine, održana je Skupštini dioničara  "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo                     

 

Naziv emitenta: "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 23.12.2021. godine u 1200h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutni dioničari: 100.824.873 akcije ili 93,02% od ukupnog broja akcja s pravom glasa.

 
Dnevni red Skupštine
           

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,

1.2. Izbor komisije za glasanje,

1.3. Izbor zapisničara,

1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika,

Jedoglasno izabrani: 1.1. Klincov Goran; .2.Đukelić Borko predsjednik, Pašić Gordana i Vesna Jovanović-Žigić članovi ; 1.3. Đukić Tatjana, Đukelić Borko i Pašić Gordana.

 

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. (četrnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 21.06.2021. godine,   

Zapisnik sa 14. (četrnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 21.06.2021. godine usvojen sa 96,70% prisutnih glasova.

 

3. Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu    

Proizvodno - finansijski plan privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu usvojen sa 100% prisutnh glasova.

 

4. Donošenje Odluke o povećanju naknada za rad članovima Odbora za reviziju privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka         

Odluka o povećanju naknada za rad članovima Odbora za reviziju privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka nije usvojena. Protiv glasalo 75,25%.

 

5. Donošenje Preporuke o sporovima gdje je kao tužena strana označena Republika Srpska

Preporuka skinuta sa dnevnog reda skupštne.

 

6. Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, Vujmilović Zorana, radi podnošenja ostavke          

Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, Vujmilović Zorana, radi podnošenja ostavke usvojena sa 100% prisutnh glasova.

 

7. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka,

Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka usvojena sa 100% prisutnih glasova.

 

8. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka      

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka usvojena sa 100% prisutnih glasova.

 

9. Donošenje Odluke o izboru Komisije za izbor dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže"" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike

Srpske a.d. Banja Luka.

Odluke o izboru Komisije za izbor dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka.usvojena sa 100% prisutnih glasova.

 

Po svim tačkama glasao sam za usvajanje izuzev tačke 5.                     

                       

Punomoćnik:  Mr Ibrahim Mehinović dipl. ecc


Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF obveznički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF dionički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za decembar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2021: 40.937.951,79 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 71. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

 Dana 30.12.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa 11. vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 30.12.2021.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET