06.01.2022
Izvještaj sa 11. vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 30.12.2021.godine, održana je Skupštini dioničara  "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

                       

Naziv emitenta: "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 30.12.2021. godine u 1200h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 80.744.920 akcija s pravom glasa ili 85,97% od ukupnog broja akcija s pravvom glasa

 
Dnevni red Skupštine
                       

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,

1.2. Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara,

1.3. Izbor zapisničara,

1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika.;      

Sa 100% prisutnih glasova izabrani :1.1.Slobodan Sekulić; 1.2.Zdravko Ružičić,Nikoleta Kelečević i Vesna Kekić;1.3.Vesna Kekić;1.4.Zdravko Ružičić i Slobodan Sekulić

 

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 15. redovne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka od 29.6.2021. godine;       

Zapisnik sa 15. redovne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka od 29.6.2021. godine usvojen je sa 100% prisutnih glasova.

 

3. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2022. godinu;   

Plan poslovanja Društva za 2022. godinu usvojen je sa 96,42% prisutnih glaovsa i uzdržanih 3,58% glasova.

 

4. Razmatranje i usvajanje Projektovanog bilansa tokova gotovine za 2022.godinu.;        

Projektovani bilans tokova gotovine usvojen je sa 96,42% glasova i uzdržanih 3,58% glasova.

 

5. Razmatranje usvajanje Odluke o naknadama za članove Nadzornog odbora Poslovna zona a.d. Banja Luka;    

Odluka o naknadama za članove Nadzornog odbora Poslovna zona a.d. Banja Luka nije usvojena.Protiv je glasalo 81,44%,za 14,98% i suzdržanih 3,58%.

 

6. Razmatranje i usvajanje Etičkog kodeksa.     

Etički kodeks je usvojen sa 100% prisutnih glasova.

                       

Obrazloženje glasanja : Po svim tačkama glasao sam za usvajanje.                    

                       

Punomoćnik:  Mr Ibrahim Mehinović dipl. ecc 

 

Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF obveznički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF dionički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za decembar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2021: 40.937.951,79 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 71. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

 Dana 30.12.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa 11. vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 30.12.2021.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET