06.01.2022
Izvještaj sa 71. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 30.12.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.             

           

Naziv emitenta: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 30.12.2021.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 29.413.346 dionica ili 93,3562% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

 

Dnevni red Skupštine

1.tačka dnevnog reda - 

1. Izbor radnih tijela Skupštine                                                                                             

a)Predsjednika                                                                                          

b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;           

 

a)Sa 28.927.253 ili 98,347373% glasova prisutnih dioničara ZA i 486.093 ili 1,652627% koje nije glasalo za Predsjednika Skupštine je izabrana Jasmina Pašić.                                                                                                 

b)Sa 28.927.253 ili 98,347373% glasova prisutnih dioničara ZA i 486.093 ili 1,652627% koje nije glasalo za ovjerivače zapisnika izabrani su Almedin Skopljak i Kemal Kapić;                                                                       

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Revidovanog plana poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za period 2021.-2023. godina;        

Odluke su usvojene sa 29.259.826 ili 99,47806% glasova prisutnih dioničara ZA, 153.520 ili 0,52194% glasova PROTIV.                                                          

Obrazloženje glasanja: ZA - Revidovani plan.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o utvrđivanju polaznih osnova za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo broj: SD-14-21730-7/09 od 22.10.2009. godine;  

Odluka je usvojena sa 29.413.346  ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA.  

                                                 

4. tačka dnevnog reda - Upoznavanje sa Izvještajem o reviziji po polugodišnjem obračunu za 2021. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.       

Informacija, nije se izjašnjavalo o tačci.

Ostalo U skladu sa uputama za glasanje po svim tačkama sam glasao ZA.

 
Punomoćnik:    

Edin Jahjefendić     


Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF obveznički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF dionički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za decembar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2021: 40.937.951,79 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 71. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

 Dana 30.12.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa 11. vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 30.12.2021.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET