15.05.2012
Obavijest o stjecanju dionica

Na osnovu člana 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo, u ime i za račun Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo

 

O b j a v lj u j e

 

da je Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Mehmed paše Sokolovića br. 15, Sarajevo, dana 07.05.2012. godine, kupio i time povećao učešće u ukupnom broju dionica s pravom glasa emitenta “Bihaćka pivovara” d.d. Bihać, ul. Vinička b.b., Bihać, oznaka dionice BIPVR.  Nakon izvršene kupovne transakcije ZIF “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo posjeduje 254.694 redovne dionice emitenta “Bihaćka pivovara” d.d. Bihać, te je tako povećao učešće u ukupnom broju dionica s pravom glasa ovog emitenta iznad 10%. 


Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF obveznički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Bitan događaj - Okončana emisija udjela OIF dionički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za decembar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2021: 40.937.951,79 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 71. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

 Dana 30.12.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa 11. vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 30.12.2021.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET