Skupštinu Društva čine članovi Društva sa učešćem u kapitalu kako slijedi:

BOSNA RE d.d. Sarajevo - 442.338,10 35,3868 %
TRIGLAV SKLADI d.o.o. Ljubljana - 781.744,96 62,5392 %
Alibegović Sadija - 13.010,36 1,0400 %
Softić Nusret - 7.363,80 0,5891 %
Osim Ivan - 5.549,94 0,4440 %

Nadzorni odbor:
Andrej Petek, CFA - predsjednik

Sašo Ivanović, dipl. ecc - član

Hasan Delić, dipl. ecc - član

Uprava:
mr Ibrahim Mehinović - direktor [Biografija]

mr Senada Smajić – Ermacora - izvršni direktor [Biografija]

 

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET