Šta su investicijski fondovi?
Investicijski fondovi su institucionalni investitori sa ciljem prikupljanja sredstava ulagača i ulaganja istih u različite oblike finansijske imovine. Investicijski fondovi su u vlasništvu ulagača, a ne u vlasništvu društva za upravljanje fondovima. Društva za upravljanje fondovima su institucije specijalizirane za profesionalno upravljanje fondovima čiji je cilj ostvariti maksimalan mogući povrat na ulaganje uz rizik koji je ocijenjen kao prihvatljiv.

Zašto ulagati u investicijske fondove?

 • Investicijski fondovi donose veći prinos nego štednja oročena u bankama.
 • Društva za upravljanje investicijskim fondovima profesionalno upravljaju fondovima: posjeduju kadrove sa stručnim znanjima i iskustvom u investiranju koji kontinuirano prate stanje na tržištu i traže prilike za investiranje novca ulagača kako bi ostvarili što veći povrat odnosno povećali vrijednost fonda. Oni prepoznaju mogući rizik i mijenjaju strategiju fonda prema njemu.
 • Investicijski fond ulaže u veliki broj različitih vrijednosnih papira čime se smanjuje rizik ulaganja. Naime, kupovinom dionica više firmi fondovi ostaju izloženi samo tržišnom riziku dok su gotovo potpuno zaštićeni od individualnog rizika povezanog sa određenom firmom. Na primjer, uzmimo portfelj u koji ulaze dionice 3 firme i portfelj koji uključuje dionice 50 firmi. U slučaju da je jedna firma u problemima, nediverzifikovan portfelj će značajnije osjetiti ovaj problem i imat će veću mogućnost kolapsa od portfelju sa 50 dionica.
 • Dodatna prednost ulaganja u otvorene investicijske fondove je likvidnost: ulagači mogu svakom trenutku društvu za upravljanje podnijeti zahtjev za prodaju svojih udjela.

Koje su vrste investicijskih fondova?

 • otvoreni investicijski fondovi – predstavljaju zajedničku imovinu ulagača. Investitori kupuju udjel u imovini fonda čija vrijednost raste sa povećanjem vrijednosti fonda. Isplatu odnosno izlaz iz fonda mogu tražiti u svakom trenutku.
 • zatvoreni investicijski fondovi – emituju tačno određen broj dionica kojima se trguje na berzi. Investitori (kupci dionica) ostvaruju povrat na investiciju u slučaju da cijena fonda raste.

Kako odabrati fond?
Nekoliko osnovnih uputa prilikom investiranja u investicijske fondove:

 • Na osnovu vaše sklonosti prema riziku odredite vrstu fonda u koji ćete ulagati
 • Odredite koliko dugo vam sredstva koja namjeravate investirati neće trebati
 • Definišite svoj cilj ulaganja i na osnovu njega odaberite investicijski fond. Ako ulažete s namjerom očuvanja vaše imovine, tada birate fond niskog rizika
 • Istražite investicijsku strategiju fonda. Otvoreni investicijski fondovi, obzirom na vrijednosne papire u koje fond ulaže svoju imovinu, najčešće se dijele na dioničke, mješovite, obvezničke i novčane. Prospekt i statut investicijskog fonda definišu karakteristike investicijske strategije fonda: limite ulaganja i  rizičnost instrumenata u koje se ulaže. 
 • Istražite uspješnost poslovanja investicijskog fonda koji se mjeri se prinosom na uloženi kapital. Prinos se izračunava na osnovu porasta vrijednosti imovine fonda u  određenom vremenskom razdoblju. Uspješnost fonda se ocjenjuje se usporedbom s nekom prosječnom mjerom uspješnosti te usporedbom s ostvarenim prinosima fondova iste vrste. Za ocjenu dugoročne uspješnosti fonda relevantan je prosječni godišnji prinos fonda. Potrebno je imati na umu da ostvareni prinosi u prošlosti ne garantiraju jednaku uspješnost u budućnosti.

U šta ulagati?
Sve zavisi od vas, investitora, a preporuka je kombinacija štednje u banci, vrijednosnih papira i nekretnina. Trebate razmisliti koji rizik na investiciju smatrate prihvatljivim, shvatiti odgovornost koju imate i shvatiti diverzifikaciju kao najbolji vid smanjivanja rizika na investiciju.
Princip diverzifikacije je jednostavan, ulaganje u dionice više firmi, nekretnine ili štednja na banci smanjuju vaš rizik na sveukupni rizik povezan sa kompletnim tržištem. Istraživanja pokazuju da investiranje u 20 ili više dionica znači da jedini rizik koji vam preostaje je rizik kompletnog tržišta.

Na primjer, ulagati samo u dionice firmi iz jednog sektora ostavlja vas izloženimm sektorskom riziku.

 

Berzni komentar 2019 godina

Rast indeksa i trgovine na SASE i BLSE - najveća trgovina državnim primarnim emisijama obveznica i tr. zapisa - smanjenje kamatnih stopa FED-a - rast berzanskih indeksa širom svijeta

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET